Nazwa spółki: FP PROJEKT sp. z o.o.
Siedziba: 39-200 Dębica, ul. Kolejowa 19
   
Adres biura: 39-200 Dębica, ul. Kolejowa 19 pok. 4/6/7
Telefon: 730 47 66 77
E-mail: biuro@fpprojekt.pl
   
NIP: 8722401652
REGON: 180758680
KRS: 0000394270
Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy KRS
Kapitał zakładowy:         6000 zł